Kia mau ki to māoritanga

papatuanuku_kokiri_logo

Hua Parakore

Ngā Pou o Hua Parakore

“Hua Parakore is based on the infinite diversity and richness of the kaupapa of our whānau, hapū and iwi. For the purpose of the Ngā Āhuatanga, six kaupapa have been identified as central to Hua Parakore production. ”

Ngā Āhuatanga o Hua Parakore: Resource 2, 2011

WHAKAPAPA

Ko te Hua Parakore te taawharautanga ki te pūtai ao tūturu.

Hua Parakore is a connection to the natural environment.

WAIRUA

Ko te Hua Parakore te Kaitiakitanga o te humariretanga me te ora.

Hua Parakore maintains peace and safety.

MANA

Ko te Hua Parakore te waka mo te pono me te tika.

Hua Parakore is a vehicle for justice.

MARAMATANGA

Ko te Hua Parakore te huarahi o te māramatanga mai tawhiti.

Hua Parakore is a source of enlightenment.

TE AO TUROA

Ma te Hua Parakore e Kaitiaki i ngā Tikanga tuku iho o te Maara Kai.

Hua Parakore maintains natural order.

MAURI

Ma te Hua Parakore e kaitiaki te ora o te pae o Papa-tū-ā-nuku, te ora o ngā hua me ngā rakau katoa o Tāne, otira, me te ora o te tinana o ngā tāngata katoa.

Hua Parakore maintains healthy soils, healthy plants and healthy people.