Kia mau ki to māoritanga

papatuanuku_kokiri_logo

Whakapapa

Whakapapa

Whakapapa are the natural connections between ngā atua, te whenua, te kai and te tangata in mahinga kai. Knowing this whakapapa, how everything in the mahinga kai interacts and relates to each other, is fundamental to knowing how things that are put into the mahinga kai will impact and influence everything else.

It is also important to know the origin of your whenua, the inputs into it and the people who work on it, to ensure the integrity of the Kai Atua that is produced, and where this integrity can be traced back to. Te Whakapapa o te Mahinga Kai is about how you and your whanau connect to the natural environment through your mahinga kai.” (Ngā Āhuatanga o Hua Parakore: Resource 2, 2011)

Explore the initiatives at the Marae that dEmonstrate hua parakore whakapapa

Whakapapa Initiatives

Find our Kaupapa Interesting ?

Register for our newsletter